Lista postępowań

Pozycje 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

Kategoria
RZPiFZ.271.50.2019.JA Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg Gminy Wejherowo GMINA WEJHEROWO Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2800 Usługi budowlano-remontowe 2019-05-23 2019-05-28 09:00 -- Joanna Adaszewska
RZPiFZ.271.51.2019.MW Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo w wysokości 5.994.000,00 ,-zł GMINA WEJHEROWO Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2904 Usługi bankowe 2019-05-24 2019-06-03 11:45 -- Małgorzata Witzon
RZPiFZ.271.52.2019.JA Wprowadzenie nowych stałych organizacji ruchu na drogach gminnych w Gminie Wejherowo GMINA WEJHEROWO Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2802 Pozostałe prace budowlano-remontowe 2019-05-24 2019-05-30 09:00 -- Joanna Adaszewska

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa